Barion Pixel

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Creawise.eCommerce s. r. o.
Werferova 6, 040 11 Košice – mestská časť Juh

IČO: 55036384
DIČ: 2121845374
IČ DPH: SK 2121845374

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 55417/V

www.nahryznute.sk
Telefón: +421 944 103 530
email: ahoj@nahryznute.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na nápis vložiť do košíka a daný produkt bude umiestnený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplnení objednávkového formulára.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané  bez DPH.  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní.
Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť prostredníctvom týchto možností. Má niekoľko možností:

1)    e-mailom na adresu objednavka@nahryznute.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.

2)    telefonicky na tel. č.: +421 944 103 530. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu:

1)    vypredania zásob

2)    nedostupnosti tovaru

3)    ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.)

4)    tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet . 

Náklady s odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

Tovar, ktorý nám zasielate späť, nezasielajte na dobierku, zásielky nebudú prevzaté.

Vzhľadom na povahu tovaru odporúčame zasielať zásielky kuriérom na adresu uvedenú v reklamačnom formulári. Formulár na odstúpenie sa nachádza v reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou obchodných podmienok.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy 

Podľa zákona 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. .predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 3.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 4.  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

NERUČÍME

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

CENY NAŠICH VÝROBKOV 

Ceny uvedené v internetovom obchode www.nahryznute.sk sú platné v čase objednania tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak nie je uvedený iný konkrétny termín a konkrétna suma.
Cena tovaru je uvedená bez DPH, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sú v eurách (EUR).
V cene tovaru nie je započítané poštovné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací aj záručný list.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky Vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru sa realizujú formou nákupného košíka (minimálna hodnota nákupu nie je stanovená), ku každej objednávke účtujeme náklady za doručenie tovaru.

Do objednávkového formuláru uvádzajte vo vlastnom záujme presné a pravdivé údaje.

Predajca si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka v prípade nutnosti overenia alebo upresnenia údajov v objednávke.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Creawise.eCommerce s. r. o., so sídlom Werferova 6, 040 11 Košice, IČO 55036384, DIČ 2121845374, IČ DPH SK 2121845374(ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.nahryznute.sk (ďalej len “systém”). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.nahryznute.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.  Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

OBJEDNÁVKA

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Creawise.eCommerce s.r.o.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

V našom e-shope nie je možné nakupovať bez registrácie. Každý kupujúci je povinný sa na stránke zaregistrovať. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.nahryznute.sk sú záväzné.

2. MOŽNOSŤ PLATBY 

Za objednaný tovar môžete zaplatiť viacerými  spôsobmi:

a.) PREVODOM alebo HOTOVOSTNÝM VKLADOM  na bankový účet (objednaný Tovar treba uhradiť najneskôr do 3 pracovných dni). Názov Banky: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK32 7500 0000 0040 3125 3607. Variabilný symbol sa zhoduje s ID číslom Vašej objednávky a obdržíte ho v potvrdzujúcom maile. Pri úhrade prevodom je nutné zadať variabilný symbol pre identifikáciu Vašej platby.

b.) Dobierka pri Packete a Slovenskej pošte – zaplatíte priamo pri prevzatí zásielky

c.) Online platba – platba kartou cez platobnú bránu Barion

3.DODACIE PODMIENKY

Miesto, t.j. adresa a spôsob dodania tovaru je  v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenská pošta a Packeta alebo pomocou vlastných prepravných kapacít.

– Doručenie Packeta na výdajné miesto – doručenie do 48 hodín (ak je tovar skladom)

– Doručenie Slovenskou poštou

– Doručenie kuriérom na adresu pomocou kuriéra Packeta

– Doručenie kuriérom Doruč.to vrámci Košíc a Prešova

– pri objednávke nad 30 € poštovné zadarmo

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje. Tovar, ktorý je skladom sa doručuje štandardne do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý sa vyhotovuje na objednávku napr. atypické rozmery, alebo tovar, ktorý nie je skladom, ale sa vyhotovuje na objednávku podľa požiadaviek zákazníka doručujeme najneskôr do 15 dní.

Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

4.NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, zároveň má právo účtovať si preukázateľne vynaložené prostriedky na expedíciu tovaru.

Zákazníkovi bude odoslaná za náhradu škody elektronickou formou, následne aj poštou faktúra s lehotou splatnosti 14 dní. Túto faktúru je možné uhradiť na účet predajcu, alebo poštovou poukážkou.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar vopred (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, na ktorý mu bude vystavená faktúra s lehotou splatnosti 14dní , bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

5. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30dní odo dňa jej odoslania.
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh musí obsahovať:
 • a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • b)presne označenie predávajúceho,
 • c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočnosti,
 • d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho  so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle.
Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátanie dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia

sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na internetový obchod www.nahryznute.sk, ktorá je na účely tohto vyhlásenia súčasne správcom osobných údajov (ďalej len “správca”) subjektu osobných údajov.

Subjektom osobných údajov je užívateľ internetového obchodu www.nahryznute.sk, ktorý vyplnil a odoslal objednávku v tomto internetovom obchode alebo uzavrel kúpnu zmluvu so správcom.

Pri uchovávaní osobných údajov dodržiava správca Zákon č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov a súvisiacich noriem, ktorými sú predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation – GDPR).

Správca zhromažďuje niektoré nižšie špecifikované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre realizáciu práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu na adrese www.nahryznute.sk alebo pre rozvoj ponúkaných služieb a zdokonalenie ovládateľnosti tohto internetového obchodu, zjednodušenie procesu nákupu atď .

Osobné údaje správca spracováva v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Správca nezhromažďuje žiadne citlivé ani zvláštne osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v politických stranách, náboženskom vyznaní, zdravotnom stave, sexuálnej orientácii atď.

Osobné údaje subjektu sú správcom spracovávané ako nevyhnutné na realizáciu práv a povinností plynúcich správcovi z objednávok a kúpnych zmlúv, pričom objednávateľom alebo druhou zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. Toto sa deje na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré umožňujú plnenie zmluvy zo strany správcu a využitie služieb zo strany subjektu údajov, pričom sa jedná o súhlas typu OPT-OUT, prípadne špeciálne súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu www.nahryznute.sk.

Subjekt osobných údajov udelením špeciálneho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a poučený o zákonnom spracovaní prehlasuje, že si je vedomý svojich oprávnení, a to najmä:

 • Právom požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom,
 • Právom požadovať opravu svojich osobných údajov v prípade ich nepresnosti či nesprávnosti,
 • Právom požadovať vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie,
 • Právom namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov,
 • Právom na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • Právom udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • Právom podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Správca je oprávnený pozmeniť svoju politiku ochrany osobných údajov tak, aby odrážala jeho aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude subjekt vyrozumený, napr. zverejnením v obchodných podmienkach internetového obchodu www.nahryznute.sk.

Všetky osobné údaje získava správca od subjektov osobných údajov na základe dobrovoľnosti, s výnimkou údajov potrebných pre doloženie daňovej a účtovnej evidencie správcom orgánom verejnej moci alebo na plnenie záväzkov.

O vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov, alebo odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže subjekt osobných údajov požiadať správcu emailom na adrese ahoj@nahryznute.sk

Správca zhromažďuje dáta len na základe zákonného dôvodu, dáta nutná k realizácii práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv uzatvorených so zákazníkom a subjektom osobných údajov v internetovom obchode www.nahryznute.sk. Ide o nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodných vzťahov a zákonnej evidencie:

 • Meno a priezvisko (u firmy tiež jej názov, IČO a DIČ),
 • Adresa bydliska / fakturačná adresa,
 • Dodacia adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

Iné údaje alebo na iný účel, než je zákonný, správca nezhromažďuje. V prípadoch, keď by takéto údaje správcu zhromažďoval, sa tak deje na základe udeleného súhlasu zo strany subjektu osobných údajov (napr. špeciálny súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu www.nahryznute.sk ).

Správca sa zaväzuje, že nebude zverené osobné údaje opísané v predchádzajúcom odseku poskytovať tretej osobe (s výnimkou zmluvných spracovateľov správcu) ani pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom www.nahryznute.sk bez súhlasu dotknutej osobných údajov. Správca sa ďalej zaväzuje k tomu, že na prianie subjektu osobných údajov a bez udania dôvodu jeho osobné dáta vymaže z databázy, ale s výnimkou tých, ktoré súvisia s povinnosťou identifikácie zákazníka s ohľadom na daňovú legislatívu a tých, ktoré sa nachádzajú v čase výmazu v zaistených zálohových databázach správcu.

Pokiaľ si kupujúci praje zrušiť registráciu, informuje o tom predávajúceho mailom. Ten následne jeho registráciu zruší. V prípade, že sa kupujúci rozhodne vymazať svoju mailovú adresu z rozosielacej databázy, informuje o tom predávajúceho mailom. Následne o vymazaní bude kupujúci upovedomený.

Aktualizovanie svojich údajov môže kupujúci urobiť kedykoľvek po prihlásení sa na svoje konto.

Kupujúci pri používaní internetového obchodu www.nahryznute.sk súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

Názov a adresa organu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia – SOI
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto-Staré Mesto

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Webovom sídle Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Súčasťou obchodných podmienok je taktiež Reklamačný poriadok a Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2022

Main Menu